NaPoWriMo – Day 16

Day 16
Prompt: Translation

I did a (very loose) translation of a Corsican poem by Patrizia Gattaceca and am still following the storyline … I think!

INCHJOSTRU (INK)
Inchjostru sangue nostru
Sognu viaghju o segnu
Goccia à goccia piuvana
Acqua per la mio terra
Moru frombu di mare
Sale u vechju rimbeccu
Mughja l’anticu mostru
Cù la primiera notte
In chjostru
Avvene ch’ùn vi pare
Più vi risona l’eccu
Di u silenziu à la sarra
A sperenza ci và è
L’inchjostru ci si sparghje
In chjostru…

BLOODSTAIN (originally INKSTAIN)
Bloodstain in the night
Sung by your man
Gone, gone, vanished
Water for the earth

More from the sea
Sold down the river
Muggy, antique moisture
From the first note

In chains
Avenged with a cut
Pour your reason out
Silent and soaring

A special sight
The bloodstain is spared
In chains

2 thoughts on “NaPoWriMo – Day 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s